ADMINISTRACIÓN DE FINCAS E COMUNIDADES

A xestión de comunidades de propietarios é un novo servizo que ofertamos.
Un administrador de fincas colexiado daralles cumprida conta de todo o que vostedes precisan na súa comunidade de veciños: ¿sabe cómo reclamar as débedas dese viciño moroso sen contratar a un avogado? ¿xa dotaron un fondo para o mantemento da comunidade segundo indica a Lei?

Póñase en contacto con nós e verá que non é tan dificil.

Vantaxes clave: