ASESORÍA DEPORTIVA

A ampla experiencia adquirida, avalada polos anos de asesoramento na administración pública e entidades deportivas privadas, así como na xestión integral de empresas sitúanos claramente no sector da xestión deportiva como unha empresa moderna e profesional.
Deportistas, técnicos e directivos de entidades deportivas, totalmente asesorados por un equipo de economistas, complementan unha organización esplendidamente estruturada e organizada.
Ante o desenvolvemento paulatino que xurdiu en materia de xestión deportiva desde FL Consultores cóbrese neste campo calquera necesidade que poida necesitar un ente público ou privado, aplicando para iso os máis modernos criterios de rendibilidade.

Vantaxes clave:

  • Titulados deportivos e mercantís con ampla experiencia en múltiples sectores
  • Implicación co cliente
  • Axuda na creación das entidades deportivas
  • Xestións de actas, asembleas, eleccións, etc.
  • Tramitación de subvencións oficiais para os clubs deportivos