Plan de auditorías das federacións deportivas galegas 2021-2024

RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se aproba o Plan de auditoría das federacións deportivas de Galicia para o período 2021-2024 e pola que se establece o procedemento para a presentación do informe de auditoría das contas anuais (código de procedemento PR947B).
Ver DOG aquí.