Archivo de la etiqueta: Deputación

2021 Deputación de Pontevedra – Subvencións organización campionatos e eventos

2021 Deputación de Pontevedra – Subvencións organización campionatos e eventos

Deputación Provincial de Pontevedra – SUBVENCIÓNS PARA A ORGANIZACIÓN DE CAMPIONATOS, EVENTOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2021.
O obxecto desta convocatoria é fixar as bases reguladoras das axudas económicas para a organización de campionatos, eventos ou actividades deportivas no ano 2021, co obxectivo principal de lograr unha programación deportiva para a promoción e o fomento da actividade física e o deporte na provincia de Pontevedra durante o ano 2021.

Para os efectos destas bases, os campionatos, eventos ou actividades deportivas que teñan lugar na provincia de Pontevedra, clasificaranse:

a) Polo seu carácter: en competicións oficiais e competicións non oficiais
b) Polo seu ámbito territorial: en competicións locais, provinciais, interprovinciais, autonómicas, estatais e internacionais
c) Pola súa organización: en competicións federadas e non federadas

Os eventos deportivos serán aquelas actividades deportivas organizadas á marxe das federacións deportivas e do resto de organizadores de competicións oficiais. Con carácter xeral, teñen esta consideración os acontecementos circunstanciais e illados que sexan organizados con motivo dalgunha práctica deportiva recoñecida.

As actividades, eventos e campionatos deberanse desenvolver no territorio da provincia de Pontevedra.

Máis información aquí.

2021 Deputación de Pontevedra – Subvencións inferior nacional

2021 Deputación de Pontevedra – Subvencións inferior nacional

Deputación Provincial de Pontevedra – SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A CLUBS DEPORTIVOS SEN ÁNIMO DE LUCRO QUE PARTICIPEN EN COMPETICIÓNS FEDERADAS DE ÁMBITO INFERIOR A NACIONAL PARA O ANO 2021

El objeto de esta convocatoria es fijar las bases reguladoras de las ayudas destinadas a clubs deportivos sin ánimo de lucro de la provincia de Pontevedra, con el objetivo de fomentar y apoyar la práctica deportiva federada de ámbito inferior a nacional y las ayudas destinadas a los clubs sin ánimo de lucro de la provincia de Pontevedra que compiten en la regional preferente en la modalidad de fútbol.

Esta convocatoria es incompatible con las de categoría nacional y categoría náutica del Servicio de Deportes y cada club podrá presentar una única solicitud de una modalidad deportiva concreta.

El importe máximo concedido a percibir será de 2.500,00 € para ámbito inferior a nacional y de 8.000,00 € para regional preferente en la modalidad de fútbol. En ningún caso podrá superar el 80 % del presupuesto total presentado tanto para ámbito inferior a nacional como para regional preferente en la modalidad de fútbol.

Máis información aquí.

2021 – Deputación de Pontevedra – Deporte Estatal

2021 -Deputación de Pontevedra. SUBVENCIÓNS PARA CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA QUE PARTICIPEN EN COMPETICIÓNS FEDERADAS DE ÁMBITO NACIONAL PARA O ANO 2021

O obxecto destas subvencións é o apoio a clubs deportivos federados da provincia de Pontevedra que participen en categoría nacional na temporada 2020-2021 e, no caso dos clubs que participen en competicións de ano natural, da temporada 2021.

En FL Consultores imos comezar coas tramitacións, polo que vos pedimos que contactedes con nós.

Se desexades ler a norma, podedes acceder a este enlace.

Cobros das subvencións da Deputación de Pontevedra

Algúns dos clientes de FL Consultores xa recibiron as “subvencións a clubs deportivos que participen en competicións federadas de ámbito inferior a nacional para o ano 2020” da Deputación de Pontevedra.

Debedes saber que a Deputación non manda os pagamentos todos xuntos, polo que algúns clubs cobran antes que outros. Por iso vos pedimos paciencia para aqueles que aínda non a percibistes.

De todas formas, pregámosvos que en canto teñades constancia do ingreso, nos avisedes a FL Consultores. Se algún considera que están a tardar moito en pagarlles, tamén é importante que o notifiquedes para que poidamos interesarnos na situación do seu expediente. Grazas.

Concesión subvencións Deputación 2020

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2020

De conformidade co establecido no artigo 18 da Lei 38/03, de 17 de novembro, xeral de subvencións e na base 25ª.16, do orzamento provincial para o ano 2020, publícanse as subvencións concedidas e non concedidas polo Servizo de Deportes da Deputación Provincial, para a “Organización de actividades deportivas da provincia de Pontevedra para o ano 2020, aprobadas por Xunta de Goberno na súa sesión ordinaria do día 4 de decembro de 2019.
Enlace aquí.

Subvencións Clubs da Provincia de Pontevedra Competicións Ámbito Nacional 2020

Deputación Provincial
Subvencións e axudas

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA QUE PARTICIPEN EN COMPETICIÓNS FEDERADAS DE ÁMBITO NACIONAL NO ANO 2020

De conformidade co establecido no artigo 18 da Lei 38/03, de 17 de novembro, xeral de subvencións e na base 25ª.16, do orzamento provincial para o ano 2020, publícanse as subvencións concedidas e non concedidas no mes de setembro, polo Servizo de Deportes da Deputación Provincial, para clubs deportivos sen ánimo de lucro que participen en competicións federadas de ámbito nacional para o ano 2020, aprobadas por Xunta de Goberno na súa sesión ordinaria do día 18 de setembro de 2019

Máis info

Publicadas subvencións para clubs sen ánimo de lucro – Deputación 24/07/2020

Deputación Provincial

Subvencións e axudas

SUBVENCIÓNS A CLUBS DEPORTIVOS QUE PARTICIPEN EN COMPETICIÓNS FEDERADAS DE ÁMBITO INFERIOR A NACIONAL 2020

A N U N C I O

De conformidade co establecido no artigo 18 da Lei 38/03, de 17 de novembro, xeral de subvencións e na base 25ª.16, do orzamento provincial para o ano 2020, publícanse as subvencións concedidas e non concedidas no mes de xullo polo servizo de Deportes da Deputación Provincial, para clubs deportivos sen ánimo de lucro que participen en competicións federadas de ámbito inferior a nacional para o ano 2020, aprobadas por Xunta de Goberno na súa sesión ordinaria do día 17 de xullo de 2020

Enlace