Publicación dos deportistas galegos de alto nivel 2020

RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fai pública a lista de deportistas recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel polo procedemento iniciado en xuño de 2020, así como as solicitudes desestimadas e a causa.
Ver DOG aquí.