Archivo de la etiqueta: #evento

2021 Concello de Vigo – Subvención actividade e eventos.

2021 Concello de Vigo – Subvención actividade e eventos.

SUBVENCIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS SEN ÁNIMO DE LUCRO POLA SÚA ACTIVIDADE NA TEMPADA DEPORTIVA 2020/21 + EVENTOS.

Contribuír a financiar os gastos ocasionados polo funcionamento das entidades deportivas da cidade e a súa actividade deportiva durante a tempada deportiva 2020/2021. (2021 para os que teñan ano natural).

NOTA FL CONSULTORES: Este ano inclúen a organización de eventos con información moito máis detallada que en anos precedentes; precísanse un certificado federativo co número de licenzas; e numerosa documentación. É importante dispor destes documentos actualizados. Precísase uns orzamentos reais axustados á actividade en pandemia, xa que hai que xustificar a totalidade dos gastos presupostados.

BENEFICIARIOS.
Clubs deportivos, asociacións e agrupacións deportivas, e entidades deportivas que que desenvolvan o seu proxecto deportivo na cidade de Vigo, teñan personalidade xurídica propia, carezan de ánimo de lucro e cumpran os requisitos que establecen as bases e convocatoria.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES.
O prazo para presentar as solicitudes a esta convocatoria será de 15 días hábiles, contados dende o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

XUSTIFICACIÓN DAS SUBVENCIÓNS.
As beneficiarias das subvencións deberán xustificar antes de 6 de novembro de 2021 (Incluído).

Máis información neste enlace.

2021 Deputación de Pontevedra – Subvencións organización campionatos e eventos

2021 Deputación de Pontevedra – Subvencións organización campionatos e eventos

Deputación Provincial de Pontevedra – SUBVENCIÓNS PARA A ORGANIZACIÓN DE CAMPIONATOS, EVENTOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2021.
O obxecto desta convocatoria é fixar as bases reguladoras das axudas económicas para a organización de campionatos, eventos ou actividades deportivas no ano 2021, co obxectivo principal de lograr unha programación deportiva para a promoción e o fomento da actividade física e o deporte na provincia de Pontevedra durante o ano 2021.

Para os efectos destas bases, os campionatos, eventos ou actividades deportivas que teñan lugar na provincia de Pontevedra, clasificaranse:

a) Polo seu carácter: en competicións oficiais e competicións non oficiais
b) Polo seu ámbito territorial: en competicións locais, provinciais, interprovinciais, autonómicas, estatais e internacionais
c) Pola súa organización: en competicións federadas e non federadas

Os eventos deportivos serán aquelas actividades deportivas organizadas á marxe das federacións deportivas e do resto de organizadores de competicións oficiais. Con carácter xeral, teñen esta consideración os acontecementos circunstanciais e illados que sexan organizados con motivo dalgunha práctica deportiva recoñecida.

As actividades, eventos e campionatos deberanse desenvolver no territorio da provincia de Pontevedra.

Máis información aquí.