Concesión subvencións Deputación 2020

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2020

De conformidade co establecido no artigo 18 da Lei 38/03, de 17 de novembro, xeral de subvencións e na base 25ª.16, do orzamento provincial para o ano 2020, publícanse as subvencións concedidas e non concedidas polo Servizo de Deportes da Deputación Provincial, para a “Organización de actividades deportivas da provincia de Pontevedra para o ano 2020, aprobadas por Xunta de Goberno na súa sesión ordinaria do día 4 de decembro de 2019.
Enlace aquí.