Febreiro – Modelo 347

Febreiro – Modelo 347

Coa chegada do mes de febreiro comeza o período dun mes para a presentación do modelo 347, unha presentación informativa, pero de gran importancia, xa que si se producen discrepancias significativas nas cifras declaradas entre un provedor e o seu cliente, isto pode derivar nun expediente de comprobación por parte da Axencia Tributaria.

Recordemos que o modelo 347 é unha declaración anual informativa de operacións con terceiras persoas, que as empresas, profesionais, comunidades de propietarios e entidades xurídicas (coma os clubs, asociacións deportivas e federacións deportivas) están obrigados a presentar sempre que realicen operacións con terceiros por un importe superior aos 3.000 euros durante o ano natural, diferenciando as entregas e as adquisicións de bens e servizos, así como aplicando unha serie de excepcións para comunidades de propietarios e entidades deportivas.

Ver máis na Axencia Tributaria